Printexpress.pl new office renovation – Soon the opening!

Printexpress.pl new office renovation – Soon the opening!

A couple of days ago we wrote about our new office in Gdansk. Thanks to our renovation theme straight from Marvel’s comics, the office is almost ready. And as usual – few photos from the battleground!

Wejście do powstającego biura zagradzała nam drabina. Cóż to jednak dla naszego fotoreportera. Nie takie problemy napotykał pracując dla National Geographic ;)

The entrance was struck with a ladder, but i wasn’t any problem for our reporter. He’s met stronger obstacles in National Geographic ;)

Lampy już wiszą, gotowe aby oświecić Was w kwestiach druku na wszelakich powierzchniach. Sitodruk, Termotransfer i inne tego typu nazwy, już niedługo staną się dla Was jasne ;)

The lamps are ready to enlight all of you> Soon, names like cut vinyl or screen printing become clear ;)

Zakradając się dalej, nasz reporter trafił na niezbadaną dotąd formę życia. Niestety musiał szybko uciekać, ponieważ okazała się być dosyć agresywna.

Proceeding further, our reporter encountered some unknown form of life. He had to run, as it was very agressive.

Jednak jak zwykle z deszczu pod rynnę. Biurowa dżungla obfituje w wielu krewnych węgorza elektrycznego.

With rain gutter, office jungle is abundant in electric eel’s relatives.

Zostaliśmy zauważeni przez naszego Komendanta Remontu, co automatycznie równało się opuszczeniu placu budowy.

Spotted by our Renovation Commander! Now we have to go definitely.

Nasza ekipa dzielnie broni dostępu i wykańcza pomieszczenie. Nie prześlizgnie się żadna niedoróbka! ;)

Our crew is guarding the office like lioness. No imperfection is allowed! ;)

We want to assure you, no photographer or electric eel was hurt during the photoshoot, and see you at the openieng! :)

Leave a Reply